• Čakalne dobe za zavarovance ZZZS (na dan 1.12.2023):

  • za prvi pregled stopnje nujnosti:
   • zelo hitro: do 90 dni
   • hitro: 1469 dni
   • redno: 1755 dni
  • za ortodontsko zdravljenje:
   • hitro: 365 dni
   • redno: do 1800 dni
 •  
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Kdaj je pacient upravičen do ortodontskega zdravljenja na račun obveznega zavarovanja ZZZS?

 • Pravico do ortodontskega zdravljenja na račun obveznega zavarovanja ima otrok oz. mladostnik, pri katerem nepravilnost odkrijemo pred 16. letom starosti in ima srednjo, težko ali zelo težko nepravilnost. Stopnjo nepravilnosti se oceni s pomočjo EF indeksa. Le-ta mora doseči vsaj 16 točk, da je pacient upravičen do ortodontskega zdravljenja, ki ga krije obvezno zavarovanje ZZZS.
 • Pri starejših od 16. let in osebah s t.i. estetskimi napakami stroški zdravljenja niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja.